Orreberg

Klicka på kartan för att se den i större format.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Orreberg gårdsbild (2)

Laga skifte mellan Orreberg, Berg, Keberg, Gategård och Holma ägde rum 1828 till 1829. Orreberg var kronogård, medan de övriga var gymnasiegårdar tillhörande Hvitfeldtska stipedieinrättningen.

I början av 1800-talet bestod Orreberg av två gårdar som låg på samma plats som idag. Gategård och Berg låg på ett högt beläget bergkomplex 500 meter norr om kyrkan. Efter skiftesreformen fick Berg flytta ut till sockengränsen i norr. Keberg låg 200 meter norr om kyrkan vid bäcken. Gategård flyttade ett mindre stycke och fick även Bergs tidigare plats. Keberg flyttades ut i dalgången till öde mark, ungefär där vägskälet är idag. Orreberg blev kvar på samma plats och övertog även Kebergs forna mark. På Orreberg har hållits hästpremieringar.


Gården på Orreberg

Orreberg var även gästgivaregård fram till 1917. Gästgivaren hette Nils Andersson (född 1777) och hans hustru var Anna Clasdotter (född 1791 på Backa i Svarteborg). De hade en dotter, Anna Christina Nilsdotter (född 1813 )och gift med Börje Engelbrektsson från Hästhagen).

Mitten av 1800-talet–1883: Börje Engelbrektsson och Anna Christina Nilsdotter. Nils Andersson dog 1842 och då gifte änkan om sig med Olof Bryngelsson på Fjäll i Svarteborg. Gården och gästgiveriet övertogs av Börje Engelbrektsson och Anna Christina Nilsdotter. De hade sex barn: Elisabet Amalia (född 1831 och gift med Adrian Christensson i Harska), Johan Herman (född 1832), Carolina (född 1838 och gift med Frans Oskar Sjöberg), Nils Otto (född 1848), Alfred Ninus (född 185o och utvandrade till Australien), Justina Lovisa (född 1846 och gift med folkskollärare Carl Fredrik Holmqvist) och Anders Emanuel (född 1854 och övertog gården).

Gästgivaren Börje Engelbrektsson och hustrun Anna Christina Nilsdotter

Gästgivaren Börje Engelbrektsson och hustrun Anna Christina Nilsdotter

1883–1919: Anders Börjesson och Adelina Elisabet Rödström. 1883 dog Börje Engelbrektsson och då övertog sonen Anders Börjesson både gården och gästgiveriet. Anders var gift med Adelina Elisabet Rödström från Röd i Tossene. De hade barnen Nils Heribert (född 1892 och övertog gården), Karin Andrea (född 1894 och gifte sig med agronom Hjalmar Nilsson från Alnarp), Margit (född 1899) och Aina (född 1907 och gift med Arvid Hansson från Äng i Ed )

1919–1959: Nils Börjesson. 1919 tog Nils Börjesson över gården.Han var gift med Maja Emilia Eliasson (född 1896) från Folkesberg i Svarteborg. Maja och Nils hade fyra barn: Valborg ”Bojan” (född 1920 och gift med Karl Engström), Ulla (född 1922), Rune (född 1924 )och gift med Signe Sandblom) Börje (född 1927 och gift med småskolläraren Ulla Jönsson från Landskrona),

Nils och Maja Börjesson med döttrarna Ulla och Bojan

Nils och Maja Börjesson med döttrarna Ulla och Bojan

Andra halvan av 1900-talet: Rune Börjesson. 1959 dog Nils Börjesson och då tog sonen Rune över gården.Rune och Signe fick fem barn: Lisbet (född 1948), Christina (född 1951), Christer (född 1954), Peder (född 1958) samt Carina (född 1962).

Christer gifte sig 1976 med Eva Karin Uttman (född 1954) från Uddevalla och tog över gården. De har två döttrar: Pamela (född 1981) och Emelie (född 1985).


Den andra Orrebergsgården

Den andra Orrebergsgården ägdes av Ingel Torgersson (född 1784) från Hedum. Han var gift med Maria Hansdotter (född 1792) från Åhs i Svarteborg. De hade en dotter, Brita Christina (född 1813). Familjen flyttade till Åhs 1814. Året därpå 1815 kom en ny familj: Börje Olsson f(ödd 1784) från Kville. Hans hustru hette Britta Olsdotter (född 1786) och de hade en son, Olof (född 1817). Familjen flyttade till Östebo och denna gård införlivades med den andra Orrebergsgården.


TORPEN

Dalhagen

Beboddes 1812 av Olof Persson (född 1769). Hans hustru hette Olena Johannesdotter (född 1771) och de hade fem barn: Inger (född 1799), Anna (född 1801), Johanna (född 1803), Johan (född 1807) och Juliana (född 1813). 1816 bodde soldaten Söder med familj på torpet. Hans dotter hette Carolina och hon kallades enligt Torborg Strandberg för ”Södercarolina”.


Dalängen

Bytte namn 1831 till Dammkasen. I brandboken 1894 uppges att det var en stuga i gott stånd av timmer och i två våningar. 1819 hette torparen Christen Thomasson (född 1795) och han var gift med Karin Clasdotter. De hade åtta barn: Tomas (född 1818), Samuel (född 1820), Johannes (född 1820), Alexander (född 1824 och skulle senare ta över torpet), Niklas (född 1825), Christina (född 1827), Maria (född 1830), Peter Otto (född 1833).

1860 övertogs torpet av Alexander Christensson. Hans hustru hette Anna Elisabet Andreasdotter (född 1829). Föräldrarna Christen och Karin bodde kvar på torpet. Anna Elisabet dog 1861 och Alexander gifte om sig med Inger Helena Andersdotter (född 1840). De fick nio barn men fyra av dem dog i späd ålder. De som överlevde var Clas Albin (född 1867), Carl Viktor (född 1870 och fick senare namnet soldaten Hernkvist), Hilma Charlotta (född 1869), Selma Amalia (född 1876) och Gerda Ottilia född 1878. Modern Karin dog 1875 och brodern Tomas 1877. 1898 levde Inger Helena kvar på torpet. Hon var då omgift med Nikolaus Matsson från Tossene (född 1833). På torpet fanns två fosterbarn från Stockholm: Johan Erik Gustafsson (född 1896) och Selma Kristina Gustafsson (född 1904). Inger Helena kallades Helena i Myre. Platsen kallades gråtaremyren.

Sägnen berättar om en ung flicka som blev med barn och hon blev så förtvivlad att hon gick upp på ett högt berg i trakten och kastade ner barnet. Allt sedan dess hördes barnet gråta under mörka nätter. Därav fick platsen namnet Gråtaremyren.


Uddarne

Var soldattorp för Orrebergs rote nummer 54 Sotenäs kompani. Uddarne flyttades över till Holma i samband med storskiftet 1831. Därefter var Skälebacken soldattorp för Orreberg. 1673 hette soldaten Jon Herde (född 1638) och han var gift två gånger. Först med Anna Engelbrektsdotter och sedan med Anna Gunnarsdotter. I familjen fanns även fyra barn. 1708 hette soldaten Anders Kjellberg (född 1689) och han kom från Västergötland. Han var gift två gånger och hade sju barn. När Kjellberg dog efterträddes han av Johannes Kjellberg (född 1711).

I slutet av 1700-talet kom dragonen Nils Wästerberg med hustru och fyra barn. Flera av barnen dog tidigt. En son, Olof Nilsson, blev bonde på en av gårdarna på Bottnelycke och anfader till Hedénsläkten från Hedum. Nils Wästerbergs dotter Börta Nilsdotter gifte sig med Mårten Jacobsson och de bodde på Uddarne tillsammans med sina barn Jacob och Börje.

Soldaten efter Nils Wästerberg hette Carl Lindgren från Skaraborg. Därefter kom soldaten Anders Dierff (född 1757). Han var gift två gånger och hade fem barn. 1811 och 1812 hette soldaten Jonas Wäck. 1833 kom soldaten Olof Söder (född 1806) med hustrun Helena Knutsdotter och barnen Nils, Carl August (född 1829), Julia Helena (född 1840), Anna Christina (född 1832). Efter 1831 hör Uddarne till Holma och Skälebacken blev soldattorp för Orreberg.

Skälebacken kallas även för Dalmarken eller Örnetorpet. Enligt brandboken fanns det ett bostadshus av timmer i två våningar, en ladugård med lada, loge och fähus. Till torpet hörde också 1,6 hektar åker och 1,7 hektar skog.

1842 hette soldaten Benjamin Örn (född 1820 i Svenneby) och hans hustru hette Sara Olsdotter (född 1818 i Svenneby). De hade tio barn: Johan August (född 1842), Amalia (född 1843), Johanna Lovisa (född 1845), Carolina Justina (född 1847), Brita Charlotta (född 1849), Carl Alfred (född 1851), Augusta Fredrika (född 1853), Gustava Elisabet, Ottilia Josefina (född 1855) och Julius Teodor (född 1859).

1873 kom en ny soldat: Carl Johan Örn (född 1851) från Stenbacken i Bottna. Hustrun hette Josefina Olsdotter (född 1841 i Kville) och de hade två barn: Olof (född 1872) och Hilda Berhardina (född 1875). Carl Johan Örn dog 1885 endast 34 år gammal. Nu kom det ny soldat som fick namnet Örn: Gustaf Örn (född 1866 i Håby) gift med Anna Lena Jonasdotter från Färgelanda. De hade två barn: Henny Amalia Carolina (född 1889) och Johan Fritiof (född 1891). Både hustrun och dottern dog 1896.

1898 blev Carl Viktor Hernkvist från Gråtaremyren ny soldat. Han var bara soldat i tre år efter ett handgemäng 1901. Änkan Amalia ”Mali” Olsdotter och barnen Dagmar Helena (född 1898) och Carl Verner (född 1900) bodde kvar. Carl Verner dog 1908 och 1911 flyttade Mali och dottern Dagmar till ”Målarns” på Keberg.

1910 flyttade Carl August Matsson från Bro in på torpet. Han var född 1855 och hustrun Matilda Olofsdotter, även hon från Bro, var född 1859. De hade fyra barn: Gerda Maria (född 1883), Johan Arvid (född 1887 och flyttade till Amerika), Carl Ernst (född 1889 och blev dräng på Orreberg) och Carl Oskar (född 1893). 1919 flyttade Carl August Matsson och hans familj till Loftsby.

Året därpå, 1912, flyttade torparen David Hildemar Olsson (född 1895) från Tossene in. Hustrun Anna Elisabet Olsson (född 1884) var från Brastad. Ifamiljen fanns två döttrar: Judit Hildegard (född 1918) och Karin Andrea (född 1921). Familjen kom från Foss 1919 och flyttade till Hogsäm i Tossene 1924.

Näste torpare blev stenhuggaren Carl Teodor Engdal (född 1884) från Hogdal. Han var gift med Magda Helena Larsson, född i Skee. De hade två barn: Holger Magnus Sigvard (född 1910) och Marion Estelia Teodora (född 1911). De var båda födda i Skee. Dottern Birgit Karla Johanna föddes 1922 i Tossene då familjen hade flyttat dit. Holger flyttade till Mo 1944 och Birgit flyttade till Strömstad 1940. Familjen flyttade till Dalkasen under Keberg 1944.

Nästa torpare, Otto Johansson (född 1890), kom från Mo och hans hustru Ebba Åberg från Askum. De flyttade in med barnen Lennart (född 1930), Arne Bertil (född 1933) och Gunilla (född 1939).

Skälemarken var en backstuga belägen vid Bottnaberget mellan Dalmarken och Fridhem. Där bodde postbäraren August Alexandersson (född 1865) från Bottna och hans hustru Matilda Larsdotter (född 1855) från Melleröd samt hennes syster Charlotta (född 1850). Dessutom bodde Magdalena Nilsdotter där.