Medbo

Klicka på kartan för att se den i större format.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Medbo bestod tidigare av två gårdar och tre torp.


NAMNET

Medbo betyder troligen den mellersta bosättningen.


ÄGARE

Medbo var tidigare ett gymnasiehemman ägt av Hvitfeldtska stipendieinrättningen uppdelat på två gårdar.


Gård 1

Den som skötte gården kallades åbo och 1721 var detta Nils Asbjörnsson. 1780 var Anders Eriksson åbo.

1802 var Olof Andersson (född 1756) åbo. Hans hustru hette Inger Olsdotter (född 1758). De hade tre barn, Anders (född 1801), Oliana (född 1791) och Christina (född 1804).

1830–1849: Olof Andersson. Olof Andersson dog 1830 och då övertogs gården av sonen Anders Olsson som var gift med Maja Mathiasdotter (född 1802) från Heden. De hade sex barn: Anna Maria (född 1828), Helena Charlotta (född 1829), Albertina (född 1834), Gustava Magdalena (född 1835), Johan Herman (född 1838), Emanuel (född 1844). Anders mor Inger Olsdotter dog 1839 och åbon Anders dog 1849. Änkan Maja hade gården till sin död 1849.

1849–1862: Hans Jonasson. Därefter arrenderade arvingarna ut gården till Hans Jonasson (född 1801). Hans hustru hette Helena Hansdotter (född 1811). De hade fem barn: Otto Herman (född 1849), Alfred Ninus (född 1850), Juliana (född 1844), Fredrika (född 1842), Justina (född 1844). Familjen flyttade till torpet Slättebackarne under Medbo 1862.

1862–1906: Johan Herman Andersson. Johan Herman Andersson (född 1838) övertog åborätten. Han var gift med Sara Ottilia Eliasdotter (född 1841). Hon dog 1862 och Johan gifte om sig samma år med Anna Matilda Christiansdotter (född 1830). De fick tre barn, Anders (född 1871), Frans (född 1874) och Carl Jacob (född 1877).

1906–1919: Otto Magnusson. Hvitfeldtska stipedieinrättningen sålde gården 1906 till Otto Magnusson tillsammans med den andra Medbogården och Skörboheden.

1919–1924: Knut Karlsson. 1919 köpte Knut Karlsson och Knut Kjerrström samtliga gårdar.

1924–1946: Albert och Olga Olsson. 1924 köpte Albert och Olga Olsson gården. De hade barnen Agda (gift till Öxna i Foss ), Oskar (hade föräldragården), Gunnar, Alice (gift med handlaren Valter Hansson), Nils, Knut och Arne. Familjen kom från Brattön i Bro.

1946–1974: Oskar Olsson. Oskar ägde gården mellan 1946 och 1974. Därefter köpte Gösta Kollin gården och lade den till sin gård Östebo (ingår idag i Östebo 27).


Gård 2

1780 hette åbon Pär Eriksson. När han dör 1800 gifter sig änkan Elin Johansdotter (född 1768) om sig med Christian Håkansson (född 1776 från Loftsby). När Elin dör 1809 gifter sig Christian Håkansson med Helena Andersdotter (född 1781). Barnen hette Hans (född 1803), Christina (född 1814), Elin (född 1816), Mathias (född 1821), Anders (född 1824). När Christian Håkansson dör 1827 flyttar Helena Andersdotter och barnen till Fågelkärr i Kville och gifter sig med Hans Jakobsson.

Sonen Hans Christansson flyttar hem från Foss med hustrun Anna Charlott Larsdotter (född 1802) med sonen Calle (född 1825). Sen föds barnen Carolina (född 1829), Adrian (född 1835), Anna Elisabeth (född 1839), Beata Sofia (född 1841), Johan Otto (född 1844).

Åborna Hans och Mathias Christiansson flyttade till Åseby Änghagen. 1854 Carl Hansson är ny åbo och son till tidigare åbon Hans. Han var gift med Matilda Charlotta Hansdotter. Deras barn var Eugenia (född 1855), Amalia Vilhelmina (född 1865), Hulda Paulina (född 1869) och Agnes Josefina (född 1879).

I sambruk med andra Medbogården står Johan Herman Andersson som arrendator, byggnaderna till denna gård revs 1903. Hvitfeldtska stipendieinrättningen sålde gården 1906 till Otto Magnusson och lade den till Skörboheden. på denna gård upptäcktes 1981 hällmålningar. De ligger på 65 meters höjd och är målade på en vertikal bergvägg. Målningarna kan anse vara daterade till omkring 6000 före Kristus.


TORPEN

Slättebacken

Torpet beboddes 1802 av Olof Isacsson född 1776,  hans hustru var Sigrid Petersdotter (1770–1837). Deras barn var Josef (född 1813), Maria (född 1815). Olof Isaksson gifte om sig med Petronella Olsdotter (född 1792). 1860  flyttade backstugusittaren  Hans Jonasson med sin familj från Medbo till torpet. Familjen bestod av Hans (född 1801), hustrun Helena Hansdotter (född 1811), Juliana (född 1835), Fredrika (född 1842), Justina (född 1844), Otto Herman (född 1847), Alfred Ninus (född 1850). Dottern Fredrika gifter sig med Johan Herman Samuelsson i Skörbo 1871. Hans och Helena dog 1876 och 1877.

1878 kom familjen Alfred Julius Hansson från Gistad i Tosene. Familjen bestod av Alfred Julius (född 1853), hustrun Lovisa Alexandersdotter (född 1846), barnen Carl Hildemar (född 1878) och Johan Alexius (född 1880). Dessa flyttade senare till Gerrebo i Tossene.


Blomsterkasen eller Kasen, även kallat Kaseliden.

Där bodde år 1850 torpare Carl Eliasson (född 1826) hustrun Johanna Petersdontter (född 1828), Johanna Elisabet (född 1852), Emma Charlotta  (född 1855 och kallad Lotta på rutan), Johan Hilmer (född 1857 och kallad Hilmer i Höjden), Hans Peter (född 1864) och Alfred (född 1871).

1880 övertogs torpet av Johan Hilmer Carlsson och hustrun Christin Petersdotter (född 1855) och sonen Carl Paulinus (född 1891). Den här familjen flyttade till Kolebacken under Myrtorp 1896.

Alfred Carlsson (se ovan) bodde kvar på torpet, hans hustru hette Anna Johansdotter (född 1876) från Bro, deras son Anders (född 1896). Familjen  flyttade till Ulebergshamn 1897.

Det fanns även en bakstuga på Blomsterkasen denna kallades enbart för Kasen. Den har troligen bara existerat mellan 1850 till 1860. Från Slättebackarna flyttade Olof Isaksson (född 1776 och senare bytte efternamn till Bergman), hans hustru Petronella Olsdotter (född 1792) och styvdottern Gustava Hansdotter (född 1827) in. Olof dog 1856 och Petronella dog 1857.


Lövkasen

Var en backstuga. Dit flyttade från Runden i Tossene. Torparen Carl Johan Olsson (född 1835), hustrun Helena Olsdotter (född 1832). Deras barn var Olof Amandus (född 1865), Laura Amalia (född 1861), Laura Bernhardina (född 1873). Familjen flyttade till Skee 1884.

Torparen Emanuel Alfred Andersson (född 1844), hustrun Anna Matilda Johansdotter (född 1855), styvsonen Oskar Efraim Kristensson (född 1879), sonen Anders Emanuel (född 1882), sonen Gustav Adolf (född 1884), dottern Agda Vilhelmina (född 1886) Familjen flyttade till Heden 1888.