Gategård

Klicka på kartan för att se den i större format.

Klicka på kartan för att se den i större format.

 

Gategård låg före skiftesdelningen runt 1830 i bergskomplexet ovanför nuvarande Gategård. 1812 bestod Gategård av två gårdar vardera omfattande 1/2 mantal.


Gård 1:

Början av 1800-talet–1818: Anders Olsson och Helena Frederiksdotter. Den ena gårdsdelen brukades av Anders Olsson (född 1784) och gift med Helena Fredriksdotter (född 1780) från Rödde i Bottna. De hade barnen Olaus (född 1802), Mathias (född 1808), Fredrik (född 1811), Christian (född 1813), Anna Britta (född 1817).

1818–ca 1830: Helena Frederiksdotter och Christian Jonsson. Anders dog 1818 och därefter gifte Helena om sig med Christian Jonson (född 1789). De fick dottern Johanna Maja. Familjen flyttade till Håby.

Ca 1830–ca 1850: Olof Andersson. Omkring 1830 fick gården en ny brukare i Olof Andersson (född 1803). Han var gift med Olena Olsdotter (född 1807) och de hade barnen Alexander (född 1828), Inger Helena (född 1831), Adrian (född 1837) och Johanna Maria (född 1841).

Ca 1850–oklart: Alexander Olsson. 1850 innehades gården av Alexander Olsson (född 1828). Han var gift med Maria Christina Andreasdotter (född 1831) från Holma. De hade barnen Henrik Oskar (född 1854), Johan August (född 1856), Carl Anton (född 1859), Selma Charlotta (född 1861), Nestor Leander (född 1864), Justina Amalia (född 1866), Augusta Emilia (född 1871), Frans Otto (född 1873). Nestor och Frans flyttade till Amerika.

Början av 1900-talet: Alfred Niklasson. Alfred Niklasson gift med Hilda Mattiasdotter blev näste innehavare av gården. De hade barnen Birgit (född 1906), Åke Nils Ludvig (född 1908), Agda Lovisa Hildegard, Knut Erik Evald (född 1911 och övertog sen gården), Judit Milsine (född 1912 och sen gift Simberg i Uddevalla), Bengt Ragnar (född 1915 och jobbade sen som mejerist i Borgholm på Öland), Margit Alfrida (född 1917) och Göran (född 1925 och flyttade till Göteborg).image

Hilda Niklasson med barnen Evald, Agda, Åke och Göran.

Andra halvan av 1900-talet: Evald Niklasson. Evald övertog gården och gifte sig med Frida Carola Sörkvist från Svarteborg. Efter Evalds och Fridas död är dottern Berit ägare till gården.

Idag: Berit Landfors. Berit Helen Elisabet Landfors (född 1946) är sjukgymnast och bosatt i Västerås. Hon har två döttrar: Malin och Jenny.


Gård 2:

Början av 1800-talet–1853: Anders Johansson. Den andra gården på Gategård innehades 1812 av Anders Johansson (född 1781) och hans hustru Anna Andersdotter (född 1781). De fick fem barn, men bara två överlevde: Johannes (född 1812) och Hans Jacob (född 1822). Anna dog 1843 och Anders dog 1853. Efter Anders död delade de båda sönerna gården emellan sig och det blev två 1/4 mantal.

Gård 2:1

Johannes Andersson gifte sig med Sara Hansdotter (född 1814) från Åseby. De fick tre barn: August (född 1844), Amalia (född 1848 och gift med Martin Christensson i Hästhagen) och Matilda (född 1855). Sonen August tog över gården och gifte sig med Maria Elisabet Andreasdotter (född 1847) från Berg i Svarteborg. De fick fyra barn: Maria Adelina (född 1877), Carl Artur (född 1879), Berta Elisabet (född 1881), Hanna Alfhild (född 1884). Dottern Berta gifte sig med Leonard Mattsson i Skörbo och båda gårdarna brukades tillsammans. Efter Leonard och Berta brukades gårdarna av deras söner Olof, Torsten och Karl-Johan.

 

.Berta Matsson med familj

Berta Matsson med familj

 

Gård 2:2

1853–1899: Hans Jacob Andersson. Hans Jacob Andersson gifte sig med Anna Maria Jacobsdotter (född 1825) från Berg. De hade sex barn: Johan August (född 1853), Justina (född 1835), Matilda (född 1856), Martin Julius (född 1861), Paulina (född 1864 och gifte sig med Johan Petter Johansson i Hedum), Tekla Justina (född 1869). Efter Anna Marias död gifte Hans Jacob om sig med Amalia Justina Andreasdotter (född 1847 på Keberg). De fick två barn: Selma Erica (född 1873) och Anders Ferdinand (född 1880 och flyttade till Legene i Tossene).

1899–1906: Isak Kristensson. Hans Jacob dog 1899 och då övertogs gården av Isak Kristensson (född 1866) från Kville och gift med Hans Jacobs dotter Selma Erica. De fick dottern Anna Josefina. Isak och Selma brukade gården till 1906.

Början av 1900-talet: Börje Oskar Nilsson. Gården övertogs av Börje Oskar Nilsson (född 1849) från Hästhagen. Han var gift med Hans Jacobs dotter Matilda. De fick två söner: Anders Harald (född 1892) och Nils Oskar (född 1897). Harald Börjesson arrenderade gården 1923. Därefter har gården införlivats med Orreberg.GATEGÅRD HARALD BÖRJESSONS GÅRD

 


TORPEN

Blomsterkasen

Upptas första gången 1835. Det låg i utmarken mellan Bottnaberget och Bottnelycke. Mangårdsbyggnaden var av timmer i två våningar. Det fanns även en ladugård indelad i loge och lada.

1835 beboddes torpet av Vilhelm Fredriksson (född 1799) i Evja i Tossene. Han var gift med Christina Olsdotter (född 1806) från Kisteröd. De fick barnen Beata (född 1829 på Kvarnhagen), Gustava (född 1830 på Backarne), Olena (född 1831 på Kvarnhagen), Juliana (född 1841), Brita Maria (född 1845).

1860-65 bodde Christian Hansson (född 1825) på torpet. Han var gift med Anna Maja Olsdotter (född 1830) och de hade barnen Hans Julius (född 1857) och Emma Matilda (född 1862). Familjen flyttade 1865 till Skälebacken under Välseröd. Johan dog 1861. 1866 gifte Carolina om sig med Olof Olsson från Bottna. De fick två barn: Selma (född 1867) och Oskar Severin (född 1877).

1898 kom Oskar Maurits Carlsson (född 1862) från Thorskas under Holma. Han var gift med Carolina ”Celina” Engström (född 1862) från Änghagen under Östebo. De hade barnen Maria Carolina (född 1889 och gift med Svante Andersson i Holma), Hulda Viktoria (född 1892 och gift med Hugo Andersson i Holma), Karl Maurits (född 1894), Gustaf Hjalmar (född 1897), Märta Josefina (född 1901) och Gerda Teresia (född 1904).

I backstugan bodde sömmerskan Carolina Andreasdotter (född 1837) från Bottna, samt hennes son Oskar Severin Olofsson Blomkvist (född 1877). Dessa flyttade 1900.

Maria Carolina flyttade 1917. Hilda Viktoria, dottern Gunhild Katarina (född 1918) samt Kurt Gustaf Valter Karlsson flyttade till Ljung 1928. Gustaf Hjalmar flyttade 1920. Märta Josefina gifte sig med Anders Andersson från Fåglekärr och fick sonen Gustaf Hjalmar (född 1923). Dessa flyttade till Kville 1924 och återkom 1926. Då hade Anders byggt ett nytt hus på Blomsterkasen och familjen utökats med en son: Gösta Vilhelm. I det gamla huset bodde Gustaf Karlsson (se ovan), gift med Elin Maria Andersson (född 1897). De hade två döttrar: Irma och Kerstin.

FAMILJER PÅ DALMARKEN (2)

 Familjerna på Dalmarken, Märta och Anders Andersson med barn, Elin och Gustaf Carlsson


Backstugan Steneröd

Fanns mellan 1831 och 1844. Huset var 5×5 meter och en källare inbyggd i backe. En enda familj har troligen bott där: soldaten Olof Rapp (född 1793), hustrun Johanna Eriksdotter (född 1798), barnen Christina (född 1821), Carolina (född 1824), Carl Fredrik (född 1827), Eva (född 1830), Engelbert (född 1833) och Elias (född 1836).


Skälemyren

Var ett torp mellan 1874 och 1883. Torpet byggdes av Olof Andersson som hade haft ett torp i Bottna strax nedanför Binghultsberget. Han rev den gamla stugan och bar med sig byggmaterialet uppför berget och uppförde där en ny stuga som han kallade Skälemyren. Bostadshuset var cirka 4×9 meter med snedtäcka i ena änden av huset. Det fanns även en ladugård med fähus, loge och lada. Olof Andersson var född 1828 och gift med Hedda Olsdotter (född 1843). De hade barnen Anna Lovisa (född 1869), Anders Olsson (bonde på Holma), Carl (född 1873) och Olaus (född 1875). Familjen bodde kvar till 1883 då de flyttade till Hasslebacken under Skörbo.


Torpet Engen

Upptas första gången 1811. Då bodde änkan Marta Nilsdotter (född 1762) där med sin dotter Inger (född 1789). Börje Petersson (född 1794) och Hans Petersson (född 1804) bodde också på torpet samt gossen Sven Andersson. Börje och Hans Petersson flyttade till Dammviken. Änkan Marta dog 1820. Därefter kom Jonas Friberg (född 1750), hustrun Anna Olsdotter (född 1773) samt sonen Jacob (född 1812).

1823 hette torparen Andreas Olsson (född 1796). Han var gift med Brita Maria Hansdotter och hade barnen Johannes (född 1822), Johanna Christina (född 1825) och Maria (född 1828).


Pellehagen

Torpet finns upptaget under åren 1831–1844. Har bebotts av änkan Elisabet Svensdotter från Vattneröd (född 1764), änkan Maria Andersdotter från Tyskhuset (född 1785) samt hennes son Carolus (född 1826). Elisabet dog 1837 och de övriga flyttade till Dalkasen under Berg.