Hedum

Screen Shot 2015-07-27 kl. 17.49.14

Klicka på bilden för att se den i större format.

Hedum har bestått av fem gårdar och sexton torp.


NAMNET

Betyder ”högt belägen boplats” och omnämns första gången på 1500-talet.


ÄGARE

Om gårdens tidigare historia vet vi att den på 1300-talet tillhört Berfendals kyrka. 1573 tillhörde gården Åby säteri. Den första kända ägaren är skeppshövitsmannen Hans Brun som bland annat ägt Vese gård i Bro. Efter det ägdes gården av bonden Rasmus Jacobssön som sen sålde den till fogde Påvel Nilsson, enligt 1659 års jordebok. Nästa kända ägare var löjtnanten Clas Påvelsson.

År 1679 inköptes Hedum av rådmannen i Uddevalla, Torger Willumsson Brun, för 226 riksdaler av löjtnanten Clas Påvelsson.

Torger Willumsson Brun var rådman och borgmästare i Uddevalla och var gift med Margareta Pehrsdotter. De hade tre barn, Petter (född 1677), Inger (född 1679) gift med Christen Kall, samt Torger som senare blev borgmästare i Strömstad. Torger Willumsson Brun har troligen själv aldrig bott på Hedum, men efter hans död bosatte sig änkan Margareta och barnen där.

År 1716 övertog Petter Brun bruket av Hedum efter sin far. Petter hade börjat i holländsk militär tjänst 1697, blivit kapten i svensk tjänst 1693 och major 1713. Han fick avsked 1721. Petter Brun var gift med Christina Berg från Stockholm. De hade tre barn: Inger Margareta (född 1715 och gift med sergeanten Ingel Balzar), Elsa Beata (född 1717 och gift med prästen i Svenneby, Peder Nedergård, och efter hans död med bonden Lars Olsson) och Torger (född 1721 och läste juridik men dog endast 21 år gammal). Petter Brun dog 1731.

Omkring 1750 bestod Hedum av två gårdar: Östergården (gårdarna nedanför backen) och Västergården (gården uppe i backen). Ägarna på Hedum kommer vi att redovisa i tidsordning istället för gård för gård.


1750

Västergården: Ingel Balzar. På Västergården bodde 1750 Ingel Balzar som var gift med Bruns dotter Inger Margaretha. Ingel Balzar var son till majoren Anders Balzar och hans hustru Christina Augustin. Innan Ingel Balzar blev bonde på Hedum hade han varit sergeant vid Bohusläns dragonregemente och erhållit avsked därifrån 1747. Ingel och Margareta hade sex barn: Anders (född 1734 och gift med pigan Ingeborg Olsdotter från Timmerdal), Christian (född 1740 och gift med Botilda Börgesdotter och de bodde på Hedum till 1782 därefter flyttade de till Branneby Sörgård), Christina (född 1743 och gift med Johannes Johannesson på Saxevall i Bottna), Margareta (född 1746 och gifte sig med sin kusin Torger Larsson på Hedum Östergården) och Torger (född 1750 och gift med Börta Jacobsdotter).

Östergården: Lars och Elsa Beata Olsson. Hedum Östergården ägdes 1750 av Lars Olsson, gift med Petter Bruns andra dotter Elsa Beata. Lars och Elsa Beata hade två söner, Torger (född 1747 och gift med Margareta Ingelsdotter) och Pehr (gift med Botilda Göransdotter).


Slutet av 1700-talet

Östergården (Viktors och Kalles): Torger och Pehr Larsson. 1786 års karta över Hedums by visar att gården var delad ytterligare en gång. Östergården hade två delar som ägdes av bröderna Torger och Pehr.

Torger och Margareta hade barnen: Elias (född 1783 och gift med Annika Johansdotter), Anna Elisabet (född 1791 och gift till Allestorp i Kville), Beata (gift med Per Matsson i Melleröd), Laurina (född 1780), Christina (född 1786 och gift med Sven Jacobsson i Askum) och Olof (född 1787 och flyttade till Svenneby).

Den andra delen av Östergård innehades av Pehr Larsson och hans hustru Botilda Göransdotter. De hade barnen Olof (född 1767), Elsa (född 1769 och gift med Engelbert Nilsson i Hästhagen), Lars (född 1770), Peter född 1779, Elisabet född 1780 gift med Olof Andersson i Kapperöd, Olena född 1785, Göran född 1787, Börje född 1790, Christian född 1792.

Västergården: 

Omkring 1792 delades Hedum Västergården mellan Ingel Baltzars tre söner Torger, Peter och Anders. Alla tre låg ovanför Hedumsbacken, men har sedan flyttat ut och motsvarar idag Timmerdal, Åke Janssons gård och Torbjörn Petterssons gård.

Västergården (Thorbjörns): Torger Ingelsson. Den del som idag motsvarar Torbjörn Petterssons gård ägdes 1792 av Torger Ingelsson som var gift med Börta Jacobsdotter. De hade sju barn Johan (född 1783), Ingel (född 1783) gift med Annamaria Hansdotter från Åhs i Svarteborg, Anders (född 1786) gift med Anna Stina Hinriksdotter från Låghem i Svarteborg, Mathias (född 1793) blev bonde på Utgård Kville, Margareta (född 1797) gift med Johannes Fredriksson från Ödsmål  i Kville, Andreas (född 1800) gift med kusinen Olena Petersdotter i Röd.

Västergården (Åkes): Peter Ingelsson. Den del som idag motsvarar Åke Janssons gård ägdes 1792 av Peter Ingelsson gift med Maria Larsdotter från Röd. De hade en dotter Laurina (född 1783) gift med Anders Nilsson i Hästhagen. Efter Maria Larsdotters död gifte Peter Ingelsson om sig med Börta Jönsdotter från Troneröd i Svarteborg. De fick sex barn Ingel (född 1785), Christina (född 1788) gift med Anders Hansson i Täcklebo, Inger Margareta (född 1791) gift med Johannes Jacobsson från Ejde i Kville, Anna Maria (född 1794), Johannes (född 1797) var gift med Katarina Hansdotter från Edsten i Kville (blev bönder på Röd), Olena (född 1804) gifte sig med kusinen Andreas Torgersson (de bodde på Lindalen)

Västergården (Timmerdal): Anders Ingelsson. Den del som idag motsvarar Timmerdal ägdes 1792 av Anders Ingelsson som var gift med Ingeborg Olofsdotter. De hade två barn i livet: Oleana (född 1784) och Ingel (född 1787). Fyra barn dog som små.

Vid sekelskiftet 1800 bestod alltså Hedum av fem gårdar vilka skulle utgöra grunden för de gårdar som har bestått intill nutid. Dock vet man av de gårdshandlingar som finns tillgängliga att år 1852 genomfördes laga skifte i Hedums by, vilket innebar att två av de tre gårdarna på Västangården flyttade ut till dagens placering. Enligt protokollet inställde sig den 18 april detta år lantmätaren Clas Ljungström hos Johannes Ingelsson (son till Ingel Andersson) i Hedums by för att där företaga laga skifte på alla ägorna till Hedum, Timmerdal och Ödegården. Vid detta tillfälle uppvisades en karta som visade att Hedums by bestod av två delar: Östergården och Västergården. Det var Johannes Ingelsson som hade begärt laga skifte eftersom han ansåg att skiftena låg alltför spridda för att rätt kunna skötas. De övriga Hedumsbönderna ville först ej delta eftersom de trodde att en skiftesdelning skulle bli allt för kostsam. Skiftesdelningen ägde dock rum och vid denna fick Johannes Ingelsson utflyttningsskyldighet från tomtbergen till Timmerdals berg, denna plats var belägen något längre upp än den gård som idag kallas Timmerdal.


1840

Västergården (Thorbjörns): Anders Torgersson. 1840 finns följande ägarförhållanden på Hedum, 1/6 mtl Hedum (Torgers gård) ägdes av Anders Torgersson. Han var gift med Anna Stina Hindriksdotter från Låghem i Svarteborg och hade sju döttrar: Maja Helena (född 1816 och gift med Jacob Olsson i Keberg), Anna Catarina (född 1821 och död 1824), Beata (född 1823 och gift med Lars Olsson från Ödby i Askum), Carolina (född 1826 och gift med Carl Otto Mathiasson från Eldsbacken och därefter med smeden Johannes Olausson från Hålan under Hedum), Brita Maja (född 1833 och var gift med smeden Niklas Hansson från Strömstad. Deras son Alexis tog namnet Hammarström och blev sedermera landshövding i Kronobergs län), Inger Helena (född 1834 och gift med Johan Kilander från Fjällbacka) och Adela Gustava (född 1837).

Västergården (Åkes): Johannes Jacobsson. 1/6 mtl (Peters gård) ägdes av Johannes Jacobsson, gift med Peters dotter Inger Margaretha. De hade sex barn: Johanna (född 1812), Anna Maria (född 1815 och bodde hos brodern Petter på Hedum), Olena (född 1834 och gift med Olof Christensson i Ödby Askum), Johan Petter (född 1832 och gift med Paulina Hansdotter från Gategård. Han blev bonde på en av gårdarna Hedum Östergården), Carl Edvard (född 1835 och gift med Agneta Johannisdotter från Edsten i Kville) och Carolina (född 1824 och gift med Andreas Jönsson i Gullön).

Östergården (Viktors): Elias Torgersson. 1/4 mantal Hedum (Torger Larssons gård) ägdes av Elias Torgersson gift med Annika Johansdotter och de hade åtta barn: Juliana (född 1812 och gift med Hans Jacob Nilsson i Skörbo), Olaus (född 1814 och död 1824), Johan (född 1817), Beata (född 1818 och gift med Johannes Ingelsson), Johannes (född 1821 och gift med Christina Nilsdotter på Skörbo), Niklas (född 1823), Alexander (född 1824) och Olaus (född 1828 och gift med Anna Andersdotter).

Östergården (Kalles): Lars Pehrsson. 1/4 mantal Hedum (Pehr Larssons gård) ägdes av Lars Pehrsson gift med Karin Halvardsdotter och de hade fyra barn: Beata (född 1810 och gift med Elias Larsson), Helena (född 1812), Olena (född 1816 och gift med Gustaf Svenungsson i Bottnelycke) och Christina (född 1817).


1860

Västergården (Thorbjörns): Lars Olsson. 1/6 mantal Hedum(Torger Ingelssons gård) ägdes av Lars Olsson gift med Anders Torgerssons dotter Beata. De hade två söner: Olle Edvard (född 1854) och Anton (född 1860).

Västergården (Åkes): Johannes Jacobsson. Peter Ingelssons gård ägdes av Johannes Jacobsson som var gift med Peters dotter Inger Margareta.

Västergården (Timmerdal): Johannes Ingelsson. Anders Ingelssons gård var nu utflyttad till Timmerdal. Johannes Ingelsson och hans hustru Beata Eliasdotter var ägare till gården. De hade sex barn: Ingel Anton (född 1842 och han bodde större delen av sitt liv hos systern Josefina på Bolkeröd), Edvard (född 1844, tog släktnamnet Brun och var gift med Matilda Olsdotter som var änka efter Christian August Andersson i Bottnelycke), Julius (född 1845), Amalia Josefina (född 1849 och gifte sig med Carl Teodor Mattsson i Bolkeröd), Martin Ferdinand (född 1852) och dottern Emma Beata (född 1860 och dog 1865).

Östergården (Viktors): Johannes Eliasson. 1/4 mantal Hedum (Torger Larssons gård) ägdes av Johannes Eliasson som var gift med Christina Nilsdotter, De hade åtta barn: Alexander Edvin (född 1852), Johan Edvard (född 1854), Selma Annika (född 1855 GIFT med kusinen Johan Hansson i Skörbo), Josefina Lovisa (född 1857) och Helena Lovisa (född 1858), Clas Julius (född 1859, men han dog tidigt), Justina Amalia (född 1860) och näste Clas Julius föddes 1866. Han gifte sig med  Selma Persson och de blev senare bönder på Timmerdal. Systrarna Josefina och Lovisa byggde sig torpet Hogen som låg i berget ovanför gården. De kallades Fina och Lovisa på Berget.

Östergården (Kalles): Elias Larsson. 1/4 mantal Hedum Pehr Larssons gård ägdes av Elias Larsson, gift med Lars Pehrssons dotter Beata. De hade nio barn: Lovisa (född 1833 och gift med Johannes Jacobsson i Berg), Inger Helena (född 1835 och gift till Skärperöd, men bodde senare delen av sitt liv på Granhogen), Karl-Johan (född 1836 och gifte sig med Olena Olausdotter från Skärperöd i Bottna), Amalia (född 1839 och var gift med Carl Olausson på Myrarne), Edla Charlotta (född 1841), Carolina (född 1843), Britta Juliana (född 1844 och bodde på Granhogen tillsammans med Herman och Inga), Anders Herman (född 1846 och var sjöman, bodde senare delen av sitt liv på Granhogen och kallades Herman på Granhogen) och Lars Edvard (född 1854).


1890

Västergården (Thorbjörns): Olof Edvard Andersson. 1890 rådde följande ägarförhållanden. Den tidigare ägaren Lars Olsson hade sålt gården och flyttat till Kisteröd. Ny ägare är Olof Edvard Andersson (född 1838) från Bottnelycke som gifte sig med Beata Matilda Johansdotter (född 1846) från Röd och sondotter till Peter Ingelsson. Gården är alltså fortfarande i samma släkts ägo. Olof och Beata hade åtta barn: Amanda Josefina (född 1865 och gift med Anders Robert Andersson från Ulebergshamn), Carl Leonard (född 1871 och gift i USA med Ida Amalia Carlsson, född i Axberg i Närke), Anders Hilmer (född 1874 och handlande på Åboland i Hede tills han dog 1913), Johan Rickard (född 1876 och emigrerade till USA), Emilia Charlotta (född 1880 och gift med August Nylén på Utgård i Kville), Ernst Oscar (född 1882, gift med Emma Carlsson från Skärholmen i Bottna och bosatte sig på Bäckevall i Håby), Berta Nikolina (född 1885 och var gift med stenhuggaren Karl Ahl i Ulebergshamn) och Fritz Valdemar (född 1890 och gift med Evelina Matsson i Hunnebostrand).

HEDUM GAMLA HUSEN

Den del av Hedum Västergården som idag ägs av Thorbjörn Pettersson. Berget till vänster i bild kallades ”tomtbergen” Där låg tidigare den gård som ägs av Åke Jansson samt lite längre ner ”Timmerdal” Håkan Nilssons gård.

Västergården (Åkes): Carl Edvard Johansson. 1/6 mantal Hedum (Peter Ingelssons gård) ägdes av Carl Edvard Johansson (son till Johannes Jacobsson och Inger Margareta Petersdotter) som var gift med Agneta Johansdotter från Edsten i Kville. De hade barnen Hans Peter (född 1870 och bodde på Edsten i Kville), Johanna (född 1872 och gift med Oscar Adolf Thorsson), Josefina (född 1874 och gift till Berg i Forshälla), Karl Axel (född 1884, gift med Frideborg och blev bonde på Edsten) och Gotthard (född 1887 och emigrerade till USA).

Västergården (Timmerdal): Alexander Persson och Alexander Svensson. 1/6 mantal Hedum (Anders Ingelssons gård) Johannes Ingelsson hade lämnat gården till sin bror Andreas, vilken i sin tur sålde den till Alexander Persson från Rörby i Tossene och Alexander Svensson i Röd. Alexander Persson var gift med Annika Fredrika Petersdotter från Gisslegärde i Bottna. De hade en dotter Selma Lovisa (född 1869) som gifte sig med Clas Julius Johansson från Hedum.

Östergården (Viktors): Johan Hansson. 1/6 mantal Hedum (Torger Larssons gård) ägdes av Johan Hansson från Skörbo som var gift med Johannes Eliassons dotter Selma. Johan Hansson ägde även Skörbo. De hade fem barn: Johan Viktor (född 1882), Edvin Gotthard (född 1885), Verner (född 1887), Ernst Hjalmar (född 1880 och gift med Viktoria Carlsdotter från Keberg) och Alfrida Juliana (född 1889).

Östergården (Kalles): Johan Petter Johansson. Elias Larsson hade sålt Pehr Larssons gård till Johan Petter Johansson från Hedum. Elias Larsson hade tagit undan torpet Myrane för sig och sin familj. Johan Peter hade sålt sin del i Hedum Västergården till sin bror Carl Edvard Johansson. Johan Petter var gift med Paulina Hansdotter från Gategård. De hade fyra barn: Johan Artur (född 1889), Carl Ernst (född 1892 och gift med Elsa Olofsson från Lindalen), Axel Gunnar (född 1898 och gift med kusinbarnet Ebba Thorssson) och Agda Maria (född 1895).


1900-talet

Västergården (Thorbjörns): Carl Hedén. Olof Anderssons son Carl och hans hustru Ida hade kommit från Amerika 1900. Carl och Ida fick sex barn: Elmer (född 1901, blev snickare och bosatte sig på Brohagen med hustrun Agnes Kollin från Håveröd), Nelly (född 1903 och gifte sig med Josef Kristensson i Hästhagen), Henry (född 1905 och gifte sig med Agnes Henriksson från Brygge och Täcklebo – de bosatte sig sen i Göteborg), Karin (född 1910 och gifte sig med Erik Pettersson från Allestorp i Kville), Gunhild (född 1912 och gifte sig med Ernst Arvidsson från Hälleviksstrand) och Anna-Lisa (född 1915 och gifte sig med John Johansson i Bottnelycke).

Johanna Thorsson (till höger) tillsammans med sonen Bengt Thorsson och barnbarnet Lisbeth.

Johanna Thorsson (till höger) tillsammans med sonen Bengt Thorsson och barnbarnet Lisbeth.

Västergården (Åkes): Oscar och Johanna Thorsson. Carl Edvard Johanssons dotter Johanna hade gift sig med Oscar Thorsson, men han dog 1912. Johanna stod därefter som ägare till gården. Hon hade fyra barn: Ebba (född 1903 och gifte sig med Gunnar Johansson), Bengt Axel (född 1909 och gifte sig med Svea Davidsson från Bodeland i Kville), Rut (född 1911) och Greta (född 1912 och gifte sig med Ture Johansson från Mossedalen i Bottna).

HEDUM THORSONGÅRDEN (2)

Västergården, numera Åke Janssons gård.

Västergården (Timmerdal): Clas Julius Johansson. Clas Julius Johansson från Hedum Östergården, gift med Alexander Perssons dotter Selma, var ägare till den gårdsdel som nu kallas Timmerdal. De hade fem barn: Alfrida Kristina (född 1894), Johan Edvin (född 1896), Anna Lovisa (född 1898), Nils (född 1900) och Torvald (född 1901).

Östergården (Viktors): Viktor och Gotthard Johansson. Johan Hanssons söner Viktor och Gotthard övertog gården från 1921. De hade en hushållerska, Berta Skog från Gerlesborg. De ägde gården fram till slutet av 1960-talet då de sålde den till lantbruksnämnden. 1969 köptes gården av John Johansson och lades till Bottnelycke.

Östergården (Kalles): Syskon Johansson. Johan Petter Johansson var död och sterbhuset det vill säga barnen Johan, Carl, Agda och Gunnar stod som ägare till gården. Det gamla huset hade ersatts av ett nytt hus beläget vid Hedumsbacken. Carl och Elsa hade en dotter Brita (född 1943). Omkring 1970 såldes gården till John Johansson och införlivades med Bottnelycke.


Efter 1945

Västergården (Thorbjörns): Erik Pettersson. Erik Pettersson, gift med Carl Hedéns dotter Karin, hade tagit över gården. De hade sönerna Lars Erik (född 1936) och Karl-Göran (född 1937). Senare föddes även sonen Thorbjörn (född 1947). Idag ägs gården av Torbjörn Pettersson.

Västergården (Åkes): Bengt Thorsson.  Thorssons gård ägdes av Bengt Thorsson och hans hustru Svea. De hade döttrarna Lisbet (född 1945) och Inger (född 1946). Senare föddes även dottern Dagmar (född 1951) och sonen Ove (född 1959). Sonen Ove övertog senare gården. Idag ägs gården av Åke och Ros-Mari Jansson.

Inger, Dagmar och Lisbeth Thorsson.

Systrarna Inger, Dagmar och Lisbeth Thorsson.

Västergården (Timmerdal): Håkan Nilsson. Anders Ingelssons gård Timmerdal ägs idag av Håkan Nilsson och Torvald Johanssons barnbarn Lillemor Johansson.

Östergården: Dan-Olof och Margaretha Nilsson. Pehr Larssons gård och Torger Larssons gård ägs av Dan-Olof och Margaretha Nilsson på Bottnelycke.

Östergården (Kalles): Karin Claesson. Huset som tillhört Carl och Johan Johanssons gård såldes till Ulf Nilsson och där bor nu hans svärmor Karin Classon.

Östergården (Viktors): Lars Johannesson. Boningshuset till Viktor och Gotthard Johanssons gård är avstyckat och där bor nu Lars Johannesson.

Hedumsgårdar (3)

Hedum Östergården. Kalles (till vänster) och Viktors (till höger) gårdar fram till omkring 1970, därefter har de införlivats med Bottnelycke.

 


TORPEN

Granhogen

Torpet fanns mellan 1800 och 1925. Torparen gjorde dagsverken på Hedumsgårdarna. Bostadshuset var 29 x 16 fot, höjden var 11,5 fot. Grunden var av bergfallen sten och i dålig beskaffenhet. Syrener, snöbärsbuskar och körsbärsträd fanns på tomten. Ladugården var 29 x 16 alnar därav fähus 7 x 8 alnar beläget cirka 20 meter från bostadshuset. År 1899 fanns följande värden upptagna i brandboken: Får och höns 30 kronor, fourage 100 kronor, bostadshus 230 kronor, ladugård 180 kronor. 1912 fanns ett nytt bostadshus upptaget i brandförsäkringen 5 x 6 meter, då fanns ingen ladugård. De sista invånarna var syskonen Britta Mattsson och Inger och Herman Eliasson. Torpet upphörde 1925.

1811 innehades torpet av förre soldaten Christian Sten (född 1780). Mellan 1812-1815 bodde där Hans Erlandsson (född 1787) och hustrun Helena Andersdotter (född 1785) samt döttrarna Johanna (född 1810) och Maria (född 1812).

1816-1818 hette torparen Sven Andersson (född 1774). Hustrun hette Johanna Erasmidotter (född 1779) och där bodde även hennes mor Malin. Sen flyttade de till Sörskogen.

1818 bodde Sven Brink med hustru och tre barn på torpet. 1831–1835 hette torparen Nils Olsson (född 1781). Där bodde även hustrun Ingeborg Svensdotter (född 1777) samt dottern Olena (född 1817).

Under samma tid kom torparen Peter Nilsson (född 1813 – död 1885). Hans första hustru Helena Carlsdotter (född 1802– död 1870). Efter hennes död gifte Peter Nilsson om sig med Carolina Andreasdotter (född 1825 – död 1888). I familjen fanns fem barn: Niklas (född 1834), Anna Carolina (född 1837), Amalia (född 1840), Sofia (född 1846 och död 1847), Carl Magnus (född 1846 och död 1865). Sonen Niklas gifte sig med Anna-Maja Andersdotter (född 1837) och de hade sonen Carl Oscar. Dessa flyttade senare till Välseröd.

År 1900 hade Elias Larsson, som var bonde på en av Hedumsgårdarna, tagit undan torpet som ett undantagstorp och det blev hans barn som flyttade till torpet. Inger Helena (född 1835 och dog 1925), Carolina Sofia Eliasdotter (född 1843), Britta Juliana (född 1844 och gift med Noak Bernhard Matsson) och sonen Anders Herman Eliasson (född 1846 och dog 1911). På torpet bodde även Carl Martin Johansson och hustrun Maria Carlsdotter.

De sista invånarna var syskonen Britta Mattsson och Inger och Herman Eliasson.

GRANHOGEN (2)

Britta Mattsson och Inger Eliasson på Granhogen.


Sörskogen

Var torp från 1760 till 1936. Bostadshuset vilade på grund av huggen sten 5,90 x 9,10 meter. Källare fanns under hela huset. Granittrappan in i huset hade sex huggna stenar. Bostadshuset hade en förstuga. Det fanns två ingångar på huset. Bostadshuset var av timmer med brädklädsel. Taket var av spån med tegel. Inne i huset kunde 10 lager tapeter återfinnas. Får och hönshus har funnits. Dasset låg bakom huset uppe vid gärdsgården. Päron och plommonträd hade funnits på tomten.

Troligen har det funnits två hus på Sörskogen.

1765 är torpet omnämnt första gången. Det innehades då av dragon Jörn Strandberg och hans son Lars. 1770 beboddes torpet av Anders Christensson och hans föräldrar Christen och Anna. 1772 bodde dragonen Olof Blix samt inhysta Hans Pärsson och hans hustru Boel på torpet. 1774 bodde avskedade dragonen Per Lustig och hustrun Marta på torpet. 1784 bodde Sven Larsson på torpet. 1790 var Johannes Jansson och hustrun Johanna torpare. 1791 är torpet obesuttet. 1792 bodde Johannes Johansson på torpet. 1795 bodde änkan Anna Lindring med döttrarna Elin och Börta på torpet.

1798 bodde avskedade soldaten Andreas Johansson Balzar (född 1778 – död 1814) på torpet. Hans far Johannes Johansson (död 1802), hans mor Christina Ingelsdotter (född 1743) bodde också på torpet och en tid även hans syster Johanna.

1818 hette torparen Sven Andersson (född 1774) och hans hustru Johanna Erasmidotter (född 1779) samt Anna Maria Carlsdotter (född 1814).

Troligen har soldaten Elias Dalholms änka och barn bott här omkring 1840.

1844–1849 bodde Maja Svensdotter (född 1792), änka efter Ingel Andersson på Hedum samt hennes barn Andreas Ingelsson (född 1819) och Maja Greta Ingelsdotter.

Därefter kom Christian Eliasson (född 1813 och död 1863) och hans hustru Sara Wallin (född 1817) samt barnen Johan August (född 1850 – död 1874), Anna Greta (född 1854), Martin Julius (född 1859) och Carl Martin (född 1863). Efter Christian Eliassons död flyttade Sara Wallin med barnen Anna-Greta (Löge-Greta) och Carl Martin till Bredbergsliden.

Anders Hermansson från Sörskogen.

Anders Herman Hermansson från Sörskogen.

1870 övertogs torpet Sörskogen av skomakaren Johan Herman Olausson (född 1845 – död 1933) från Skrovdal under Skärperöd i Bottna. Han var gift med Emma Beata Andersdotter (född 1851) från Rödde i Bottna. De hade fem barn: Anders Herman (född 1879), Anna Amalia (född 1883), Berta Maria (född 1885), Gerda (född 1890 och gift med Rudolf Persson) samt Emma Augusta ”Asta” (född 1892). De sista invånarna på torpet var Johan Herman Olausson och dottern Emma Augusta.

FAMILJEN PÅ SÖRSKOGEN (2)

Familjen Herman Olausson på Sörskogen.

 


Myrane

Var torp från 1866. Torpet var ett så kallat undantagstorp. Elias Larsson tog undan torpet när han sålde gården på Hedum 1866. Då fanns ett nybyggt oklätt manhus i två våningar om sex rum 12 x 14 alnar och 9 alnar högt. En ladugård 10 x 20 alnar indelad i loge, lada och fähus. Manhuset var försäkrat i 700 kronor och ladugården i 300 kronor.

MYRANE 2 (2)

Myrane.

År 1899 var bostadshuset något större 10,1 x 7,1 meter. Den nuvarande ladugården uppfördes 1927. I undantaget stod att ägaren fick ta skog till husbehovsved och reparationer samt mulbete i evärderliga tider. Detta servitut är numera dödat. Arealen var 1,36 hektar åker, totalt hörde till torpet 5, 37 hektar.

1866 ägdes torpet av Elias Larsson som hade ägt en av gårdsdelarna på Hedum Östergården. Han var född 1798 och dog 1883. Hans hustru hette Beata Larsdotter (född 1815). De hade sju barn: Inger Helena (född 1835), Carl Johan (född 1836), Amalia (född 1838), Edla Charlotta (född 1841), Carolina Sofia (född 1843), Britta Juliana (född 1844), Anders Herman (född 1846) och Lars Edvard (född 1854).

Carl Olausson från Myrane.

Carl Olausson från Myrane.

1890 bebos torpet av sjömannen Carl Olausson från Skrovdal under Skärperöd i Bottna (bror till Herman Olausson på Sörskogen). Carl var född 1837 och levde till 1930. Han var gift med Elias Larssons dotter Amalia. De fick två söner Gottfrid Alexis och Edvin Bernhard. Dessa blev senare sjömän.

1970 dog Amalia och Carl gifte om sig med Olena Fredrika Andersdotter (född 1844). De fick tre barn: Johanna Maria (född 1876), Axel (född 1877 och emigrerade till Amerika) och Beata Catarina (född 1881 och emigrerade till Amerika).

Axel och Ellen Karlsson från Myrane.

Axel Karlsson från Myrane tillsammans med hustrun Ellen i Amerika.

1882 dog Carls andra hustru Fredrika och därefter gifte sig Carl för tredje gången, nu med Beata Ottilia Olsdotter (född 1852). Beata och Carl fick tre barn: Emelie Henrietta (född 1883), Hulda Desideria (född 1885) samt Carl Oscar (född 1888 och emigrerade till Amerika).

Henrietta och Hulda bodde på torpet fram till 1956 då de byggde ett nytt hus i korsningen vid Hedumsvägen. Hulda utbildade sig till småskollärarinna och hade tjänster i Kville.

Hulda, Oscar och Henrietta Karlsson från Myrane.

Hulda, Oscar och Henrietta Karlsson från Myrane.


BERGET (2)

Huset på Hogen.

Hogen

Var en undantagsstuga mellan 1920–1925. Det var ett timrat bostadshus i två våningar 7,4 x 7,2 meter med grundmur av huggen sten. Det låg 25 meter nedanför bostadshuset i västlig riktning. Syrener och majnycklar fanns på tomten. Vägen upp i berget har trappor av natursten. Huset såldes på auktion 1925 till Artur Fredriksson i Folkesberg. Köparen tog också med sig grundmuren. Försäkringsbeloppet 1925 var 4000 kronor. Enda invånare var systrarna Lovisa Johannson (född 1857) och Josefina Johansson (född 1858). De kallades Fina och Lovisa på Berget. De var fastrar till Viktor och Gotthard Johansson som brukade gården på Hedum Östergården.

FullSizeRender

Syskonen Lovisa, Josefina och Clas Johansson.


Brinkehagen

Torpet är uppkallat efter avskedade båtsmannen Sven Brink som bodde på torpet i mitten av 1800-talet. Senare har torpet kallats Brunetorpet efter Edvard Brun som bodde på torpet i början av 1900-talet. Torpet har även benämnts Timmerdal. Bostadshuset var 7,2 x 6 meter med grundmur av huggen sten. Snedtäcka utanför huset utgjorde vedbod 1,5 x 6 meter. Ladugården var belägen cirka 10 meter söder om bostadshuset, 6 x 5,3 meter. Äppleträd, päronträd, körsbärsträd samt syrener har funnits på tomten. Källaren var murad av huggen sten med valv av sten över ingången samt ventil i andra ändan av källaren, 3,1 x 4,5 meter. Muren var dubbelmurad med taket direkt på muren. Det har även funnits en källa och en smedja på andra sidan berget. Till torpet har hört cirka 1 hektar jord. Bostadshuset flyttades 1928 till Myrtorp.

1705–1718 beboddes torpet av Anders Andersson och Anna Olsdotter samt dragonen Mattias Ifvarsson. 1720 hette invånarna Per och Inga samt huskvinnan Anna Olsdotter. 1742 hette invånaren Mårten Ifvarsson. 1755- 1773 hette torparen Olof Andersson och hustrun Ingeborg samt barnen Anna, Anders, Kerstin och Börta.

1785 beboddes torpet av Svennung Olsson. 1795 står torpet för obebyggt. 1798 bodde avskedade rotebåtsmannen Jon Ross och hans dotter Anna på torpet. 1812 hette torparen Anders Jacobsson. 1825 var Sven Brink med hustru och tre barn boende på torpet. 1894 var Andreas Ingelsson (från Ödegården) torpare tillsammans med Gustava Dalholm (född 1833). 1905 var Torger Edvard Johansson Brun (född 1844) torpare. 1919 kom Albert Johansson från Fridhem tillsammans med hustrun Hilma Solberg och dottern Gunborg (född 1919). Efter Alberts död gifte Hilma om sig med Hjalmar Andersson och de fick sonen Gustaf. 1928 flyttade familjen med huset till Myrtorp.


Broddarne , namnet kommer troligen av brodda}bråka lin

linbroddning

Bild från lingropen vid Hedum Broddane

Var soldattorp för Hedum, nr 58 Sotenäs kompani 1680–1909. Bostadshuset var beläget cirka 5 meter sydost om Aina Alexanderssons hus. Det gamla huset flyttades 1870 till tomten i norr intill berget. Nytt hus byggdes 1872 med måtten 8,30 x 4,40 meter. Detta hus flyttades 1930 till Keberg. Källaren var belägen 20 meter nordväst om bostadshuset av bergfallen sten med häll över ingången. Överbyggnad av trä 3×3 meter invändigt mått. Ladugården var belägen cirka 60 meter väster om bostadshuset 14 x 5,40 meter. Enligt brandboken var byggnaden klädd med ene. På tomten fanns äpple och päronträd, krusbärsbuskar, körsbärsträd, kastanjeträd och bok. Brandförsäkringsvärdet 1880 var 230 kronor för mangårdsbyggnaden, fähuset av ene 60 kronor, ladugården 110 kronor, vedboden 20 kronor. 1 ko och 2 får var försäkrade till 100 kronor. Till torpet hörde 1,54 hektar åker, tomt och trädgård på 0,03 hektar, betesäng på 0,24 hektar, skogsmark och övrig mark på 3,46 hektar.

1689 bodde Per Swensson Dufva och Sven Siggesson på torpet. 1720 var dragonen Lars Helt och hustrun Börta Jönsdotter invånare på torpet. 1712–1732 bodde soldaten Gunnar Sturk/Stork (född 1672 i Askum) på torpet. Första hustrun Börta Persdotter dog 1707. De hade barnen Erik (född 1695), Cornelius (född 1699), Svennung (född 1701), Sven (född 1702), Ingeborg (född 1703), Kari (född 1704) och Jacob (född 1706). Den andra hustrun hette Dordi Hansdotter och de hade två barn: Peder (född 1710) och Jacob (född 1717).

1732 bodde Hindrik Adolph Liliebielke (antagen som soldat bara 7 år gammal) på torpet.

1743–1757 bodde Jöns Åkerman (född 1719) på torpet med hustrun Kirsten Andersdotter och dottern Johanna (född 1751). Sen såg ägarna ut som följande:

1755: Hans Pärsson. 1757–1765: Olof Ågren (född 1732). 1760: Dragon Olof Mattsson och reservdragon Jöran Jöransson. 1765: Hans Pärsson med sonen Pär och dottern Karin. 1768–1772: Nils Hedman. 1772: Per Hansson med hustru och sonen Olof. 1772–1777: Olof Hedström (född 1750).

1773 kallades torpet för Backanne och 1778 var torpet obesuttet. Sen hette torpets boende enligt följande: 1779–1804: Svenning Jacobsson med sönerna Jacob och Sven. 1785: Petter Borg (minderårig volontär). 1786–1793: dragon Christen Hjelm (född 1765) samt föräldrarna Bernt och Ingri.

1793 till 1803 är soldattorpet vakant för kronans räkning. 1795: Olof Andersson med barnen Johan och Stina. 1800: Lars Olofsson samt svärföräldrarna Bernt och Ingri.

1804–1809: Soldaten Elias Persson Berg (född 1773) med frun Ingeborg Andersdotter (född 1782) och barnen Anders (född 1805), Lars (född 1808) och Johannes (född 1809). 1812: Lars Olsson (född 1771) arrenderar soldattorpet tillsammans med hustrun Kari Berendtsdotter (född 1770) och barnen Anna (född 1799), Beata (född 1803), Olena (född 1806), Inger (född 1811) och Johanna (född 1814). Familjen flyttade sen till Kaserna under Röd. 1818 hette torparen Sven Brink (född 1786) och 1824 var det Nils Olsson (född 1787)

1810–1838 bodde soldaten Elias Skratt – (född 1788 – död 1838 och bytte efternamn till Dalholm 1825) på torpet med hustrun Anna Britta Magnusdotter (född 1791) och barnen Beata (född 1814), Juliana (född 1816), Anna Elisabet (född 1818), Daniel August (född 1821), Maria Lovisa (född 1823), Otto (född 1830), Gustava (född 1833) och Carl Johan (född 1837).

1826 fanns torparen Lars Hansson med dottern Carolina på Broddarne.

1840 kom nästa soldat Nils Johan Thim (född 1807) från Bottna. Han gifte sig 1841 med Anna Elisabet Dalholm. De fick sex barn: Carl-August (född 1843), Johan Edvard (född 1846), Amalia Josefina (1849), Selma Justina (född 1856), Emma Charlotta och Martin Ferdinand (födda 1859).

Sista soldaten på Broddarne blev Johan Edvard Högström (född 1848) med hustrun Amalia Benjaminsdotter (född 1843 och dotter till soldaten Örn) och barnen Justina Charlotta (född 1872), Anna Paulina (född 1875), Alfred Severin (född 1877), Carl Ernst (född 1879), Johan Rickard (född 1882), Berta Desideria (född 1884) och Svante Alexis (född 1886). De bodde kvar till 1909 då de flyttade till Björkliden.

Den siste soldaten på Broddane, Högström

Den siste soldaten på Broddane, Högström

De sista invånarna på Broddarne blev Gottfrid Carlsson Schewenius (född 1874 i Kville) med hustrun Ida Dahlberg (född 1877 i Tanum) och barnen Berta Axelina (född 1903 och gift med Henning Alexandersson på Storskogen), Ester Ingeborg (född 1904 och gift med Erik Gren på Bottnelycke), Carl Johan Gustaf (född 1907), Frida Johanna Sofia (född 1909), Hilda (född 1915) och Axel (född 1917).

På tomten finns idag ett nytt hus som ägs av Aina Alexandersson.


Hästhagarne

Kallades även Cavalliustorpet. Var ett torp mellan 1825 -1877. Bostadshuset var 6 x 6 meter. Grundmuren är återfunnen. Bakom bostadshuset norrut upp mot berget har legat en liten byggnad, källare eller verkstad. Krusbärsbuskar har funnits på tomten. Det berättas även att Cavallius odlade potatis och förzinkade samt lagade lergods.

1825 bodde Hans Olsson (född 1794 – död 1874) på torpet med hustrun Olena.

Cavallius Johansson (född 1822) blev torpets sista invånare med hustrun Anna Maria Andersdotter (född 1820) och barnen Paulina Amalia (född 1853), Julia Elisabet (född 1856) och August Ferdinand (född 1862). Hela familjen flyttade till Norge 1877.


Björkliden

Var ett torp mellan 1890-1946. Torpet kallas även ”Högströmetorpet” efter soldaten Johan Edvard Högström som bodde på torpet i början av 1900-talet.

Bostadshuset är timrat i två våningar och flyttades från Smedtorpet (Hålan) 1890. Det är 25 x 20 fot, 14 fot högt. Grundmur av huggen sten, två ingångar med trappor av huggen sten, 5 trappstenar. Bakom huset vid berget låg ett vedhus på 4 x 3,5 meter. En byggnad där en lång sten 3,7 x 1,1 x 0,7 meter gjorde vägg på ena sidan medan berget gjorde vägg på andra sidan. Där fanns en 16 x 12 fot stor källare med överbyggnad 3 x 3,7 meter av timrat virke, 1 meter på knut. Undermuren var av huggen sten. Överbyggnaden används till hönshus. Ytterligare en byggnad mellan bostadshus och källare.

1900 bodde Johannes Olausson (född 1828) på torpet med hustrun Amalia Mattiasdotter (född 1835 och från Åseby), barnen Niclas (född 1857 och senare med efternamnet Holmgren), Justina Charlotta (född 1854) samt hennes man Ossian Martin Alexandersson och deras barn Gerda (född 1881), Carl Martin (född 1883) och Maria Charlotta Ingeborg (född 1887).

1910 bodde endast Johan Edvard Högström och hans hustru Amalia kvar på torpet. Högström dog 1935. Charlotta Aronsson (född Högström) hade varit gift med August Aronsson i Bodeland och flyttade tillsammans med sina barn Verner och Märta till Björkliden.

1946 flyttade Lotta Högström till Säffle och blev torpets sista invånare. Torpet är idag fritidsbostad och ägs av Bror Tore Johansson.


Hålan 

Torpet kallades Smedtorpet efter smeden Johannes Olausson som bodde där 1855–1890.

Bostadshuset hade grundmur av bergfallen sten på 12×10 alnar. Ladugården var belägen på berget intill vägen och var på 18×8 alnar inklusive fähus. Vedboden var 5×4 alnar. Smedjan låg 40–50 meter från bostadshuset vid gränsen mot Brohagen. Berget utgjorde vägg i smedjan. Det fanns en ko och ett får på torpet. Bostadshuset var byggt 1872. 1870 var brandförsäkringsvärdena 550 kronor för bostadshuset, 80 kronor för ladugården samt 20 kronor för vedboden.

Familjen och huset flyttade till Björkliden 1890.

Johannes Olausson var född 1828 i Naverstad och hustrun Carnolina Andersdotter var född 1826 på Hedum. De hade två barn: Justina Charlotta (född 1854) och Niklas (född 1857 och tog sen namnet Holmgren).


Liane

Var en backstuga under åren 1911 till 1939. Huset var 6,9 x 3,9 meter med snedtäcka på ena gaveln. 1939 flyttades huset till Karlshamn (Gökasen) och blev ladugård. Försäkringsbeloppet 1910 var 750 kronor för huset, en kokspis och en kamin var försäkrade till 40 kronor. Ende invånare var Selma Adriansdotter (född 1853) från Lindalen.


Vassklåvan

En liten backstuga intill vägen mot Hedums vatten. Omnämndes första gången 1840 då den beboddes av Anna-Brita Magnusdotter, änka efter soldaten Elias Dalholm på Broddarne. Anna-Brita bodde i stugan med sina barn Otto Eliasson (född 1830), Gustava Dalholm (född 1833) och Carl Johan Eliasson (född 1837).


Vasshogen

Beläget i samma område som Granhogen och Sörskogen, alltså på andra sidan sjön. Den förste torparen 1897 hette Carl-Martin Johansson och hans hustru Maria och fostersonen Sigurd Thim. Thim har berättat att hans riktiga mor dog när han var två år, eftersom han inte hade några anhöriga blev han såld på auktion. Han kom då till denna torparfamilj och fick stanna kvar där. De första åren betalade socknen lite till familjen men när han fyllt tio år var det slut med ersättningen och man ansåg att han borde kunna försörja sig själv. Han fick trots allt stanna kvar hos familjen utan ersättning och försökte så gott han kunde att hjälpa dem. Under åren 1907 till 1910 bodde August Johansson och hans hustru Ingeborg från Bonnlite under Röd på torpet. 1911 kom den sista invånaren till Vasshog och det var Einar Karlsson med hustrun Hanna samt deras barn. De bodde där till 1919 då huset flyttades.


Lurestället 

Bostadshuset var beläget intill gärdesgården. Trasiga tegelpannor och murstenar kunde återfinnas i gärdesgården. Inga mått efter byggnader gick att fastställa. Källare har varit belägen på andra sidan vägen upp mot berget. Lingrop invid källan. Tegelbruk har funnits till höger i Kyrkeklåvan.

Huset uppfördes 1863 och året efter står Alexander Svensson från Röd som ägare. Han flyttade tillbaka till Röd samma år och då flyttade Johan August Andersson (född 1829 i Kville) dit från Svenneby. Hans hustru var Johanna Kristina Johansdotter (född 1839). De hade sex barn: Hedda (född 1866 och gifte sig med folkskolläraren Rasch), Edvard (född 1870), Johan (född 1873), Oskar (född 1876), Alfred (född 1879) samt Hilda Christina (född 1883). Familjen flyttade till Välseröd 1890.

1890–1894 kom Carl August Jacobsson och hans familj till torpet. Han var född 1851 i Tossene och hustrun Helena Olsdotter var född 1861 i Bottna. De hade barnen Alfred (född 1883 i Askum), Axel Oskar (född 1888 i Tossene), Gerda Evelina (född 1884 i Tossene), Agnes Viktoria (född 1887 i Tossene), Carl Johan (född 1890 i Berfendal) samt Svante Gotthard (född 1892 i Berfendal). Dessa flyttade till Hedum från Tossene 1890 och åter till Bjällane i Tossene 1894.


Skrubbehogen

Även kallat Skulehagen, var en backstuga under åren 1860–1893. Bostadshuset 4,20 x 6 meter och var beläget direkt på berget. Vedboden låg 5 meter öster om bostadshuset.

I början beboddes torpet av Johannes Ingelsson (född 1817 och död 1869) från Hedum. Hans hustru var Beata Eliasdotter (1818–1869) från Hedum. De hade dottern Amalia Josefina (född 1849 och kallad Fina i Bolkeröd).

Efter Johannes och Beatas död flyttade den förre soldaten Nils Johan Thim (1807–1879) till torpet. Hans hustru var Anna Elisabet Dalholm (1818–1892 och dotter till soldaten Dalholm på Broddarne). På torpet bodde även döttrarna Amalia Josefina (född 1849) och Selma Justina Thim (född 1863 och död 1892), hennes son Carl Sigurd Thim (född 1893) samt Josefinas dotter Hilma Charlotta (född 1877).

En reaktion på ”Hedum

  1. Väldigt roligt att läsa och se bilderna från Myrane under Hedum. Jag fick tidigare i år kontakt med ättlingar i USA till Axel i Myrane genom DNA-släktforskning. Har tänkt kontakta dem och höra om de sett dessa bilder förut. – Axel var kusin till min gammelmorfar. Vet du att hennes tilltalsnamn var Fredrika? Hennes syster Mathilda var min gammelmorfars mamma och de kom från Bottna Kronogård. /Yvonne

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s